Primaria Orasului Cernavoda
str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
telefon: 0241 238030, 0241 487108, fax: 0241 239578, 0241 487124, email: primaria@cernavoda.ro
Pagina principala
cautare avansata...

 Extras din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Orașului Cernavoda și al Serviciilor Publice Locale înființate în subordinea Consiliului Local Cernavoda, aprobat prin H.C.L. nr. 194/27.08.2014

 Anexa 4

Art. 1 Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie, este un birou funcțional  din cadrul structurii organizatorice a Primăriei orașului  Cernavoda, subordonat direct Primarului.
Art. 2 Structura organizatorică a Serviciului
Intern de Prevenire şi Protecţie este prezentată conform organigramei, numărului de posturi și a statului de funcții ale Primăriei Orasului Cernavoda .
Art.3 Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie are ca principale atribuții specifice,  urmãtoarele :

1. Atribuții pe linie de securitatea muncii

2. Atribuții pe linie de PSI:

 • să elaboreaze programele de optimizare a capacitãtii de apãrare împotriva incendiilor ;
 • să controleze modul de aplicare a prevederilor legale pentru apãrarea împotriva incendiilor;
 • să elaboreze raportul anual de evaluare a nivelului de apãrare împotriva incendiilor ;
 • să stabileascã, prin dispoziții scrise, responsabilitãtile și modul de organizare pentru apãrarea împotriva incendiilor și sã le actualizeze ori de câte ori apar modificãri;
 • sã permitã, în condițiile legii, executarea controalelor și a inspecțiilor de prevenire împotriva incendiilor, sã prezinte documentele și informațiile solicitate și sã nu îngreuneze sau sã obstrucționeze în niciun fel efectuarea acestora;
 • sã elaboreze instrucțiunile de apãrare împotriva incendiilor și sã stabileascã atribuțiile ce revin salariaților la locurile de muncã;
 • sã verifice dacã salariații cunosc și respectã instrucțiunile necesare privind mãsurile de apãrare împotriva incendiilor și sã verifice respectarea acestor mãsuri semnalate corespunzãtor prin indicatoare de avertizare de cãtre persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;
 • sã asigure întocmirea și actualizarea planurilor de interventie și condițiile  pentru aplicarea acestora în orice moment;
 • sã permitã la solicitare accesul forțelor inspectoratului în unitatea sa  în scop de recunoaștere;
 • sã asigure utilizarea, verificarea, întreținerea și repararea  mijloacelor de apãrare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucțiunilor furnizate de proiectant;

  3. Atribuții pe linie de protecția civilă: 

 • să intocmească planurile operative, de pregătire și planificare a exercițiilor de specialitate;
 • să propună fondurile necesare realizării măsurilor de protecție civilă;
 • să coordoneze exercițiile, aplicațiile și activitățile de pregatire privind protecția civilă;
 • să întocmească planurile de cooperare cu localitățile învecinate și organismele neguvernamentale;
 • să propună măsuri și să controleze modul de întreținere a spațiilor de adăpostire colective de către administratorul acestora;
 • să urmărească realizarea, întreținerea și funcționarea  legăturilor și mijloacelor de înștiintare și alarmare în situații de protecție civilă;
 • să răspundă de alarmarea, protecția și pregătirea populației pentru situațiile de protecție civilă;
 • să solicite asistență tehnică și sprijin pentru gestionarea situațiilor de protecție civilă;
 • să urmărească modul în care sunt îndeplinite aplicarea măsurilor de protecție civilă în plan local;
 • să asigure evaluarea și centralizarea solicitărilor de ajutoare și despăgubiri în situații de protecție civilă;
 • să coordoneze nemijlocit evacuarea populației din zonele afectate de situațiile de protecție civilă;
 • să propună măsurile necesare pentru asigurarea hrănirii, a cazării și a alimentării cu energie și apă a populației evacuate;
 • să propună măsuri pentru asigurarea ordinii publice în zona sinistrată.
 • ANUNȚ
  privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ
  în vederea prestării serviciilor aferen
  ***

 •                                              Anunț ***
 • Formularul Digital de intrare în România ***
 •  COMUNICAT DE PRESĂ ***
 • ANUNȚ DISTRIBUIRE TICHETE SOCIALE ***
    
Descrierea site-ului Programe și proiecte Specificatii tehnice Harta site-ului
data ultimei actualizari a paginii curente: 05/08/2015
nr. vizite: 12696
Copyright © Primaria Orasului Cernavoda
marţi, 16 august 2022 09:49:36