Primaria Orasului Cernavoda
str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
telefon: 0241 238030, 0241 487108, fax: 0241 239578, 0241 487124, email: primaria@cernavoda.ro
Pagina principala
cautare avansata...

Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative,
precum obiecţiile cu privire la legalitate, efectuate în scris în anul 2020
 

 NR.

 Data

 Conţinutul documentului refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecţiile cu privire la legalitate, efectuate în scris

 Direcţia/Serviciul Biroul/Compartimentul care a emis documentul

 1

  23.01.2020

 Refuzul avizãrii proiectului de hotãrâre privind aprobarea tarifului de facturare către populație pentru distribuția energiei termice prin sistemul centralizat în Orașul Cernavoda

 SECRETAR GENERAL
Silvica OLTEANU

 2

  31.01.2020

Refuzul contrasemnării Hotãrârii Consiluilui Local nr. 55/30.01.2020 privind aprobarea tarifului de facturare către populație pentru distribuția energiei termice prin sistemul centralizat în Orașul Cernavoda  

  SECRETAR GENERAL
Silvica OLTEANU

 3

 19.05.2020

 Refuzul avizării proiectului de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea închirierii locuințelor rămase libere realizate prin ”programul de construire locuințe pentru tineret A.N.L.” situate pe raza teritorială a orașului Cernavoda

 SECRETAR GENERAL
Silvica OLTEANU

 4

 20.05.2020

 Refuzul contrasemnării Hotărârii Consiliului Local nr. 131/20.05.2020 privind aprobarea listei de priorități în vederea închirierii locuințelor rămase libere realizate prin ”Programul de construire locuințe pentru tineret A.N.L.” situate pe raza teritorială a orașului Cernavoda

 SECRETAR GENERAL Silvica OLTEANU

 

 5

 20.05.2020

 Refuzul avizării proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 292/27.09.2017 în vederea omologării obiectivului de investiții ”Modernizare Stadion Ideal - Cernavoda”

 SECRETAR GENERAL Silvica OLTEANU

 6

20.05.2020

 Refuzul contrasemnării Hotărârii Consiliului Local nr. 132/20.05.2020 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 292/27.09.2017 în vederea omologării obiectivului de investiții ”Modernizare Stadion Ideal - Cernavoda”

 SECRETAR GENERAL Silvica OLTEANU

 7

29.05.2020

 Refuzul contrasemnării Hotărârii Consiliului Local nr. 152/28.05.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza D.A.L.I. pentru realizarea obiectivului de investiție ”Recompartimentare etaj, imobil cu destinația cantină, str. Cazărmii nr. 6, oraș Cernavoda, în vederea schimbării destinației în săli de clasă”

 SECRETAR GENERAL Silvica OLTEANU

 8

 30/06/2020

 Refuzul avizării proiectului de hotărâre privind completarea HCL nr. 131/19.05.2020 privind aprobarea listei de priorități în vederea închirierii locuințelor rămase libere realizate prin ”Programul de construire locuințe pentru tineret A.N.L.” situate pe raza teritorială a orașului Cernavoda

 SECRETAR GENERAL Silvica OLTEANU

 9

03.07.2020

 Refuzul contrasemnării Hotărârii Consiliului Local nr. 178/30.06.2020 privind completarea HCL 131/19.05.2020 privind aprobarea listei de priorități în vederea închirierii locuințelor rămase libere realizate prin ”Programul de construire locuințe pentru tineret A.N.L.” situate pe raza teritorială a orașului Cernavoda

 SECRETAR GENERAL Silvica OLTEANU

 10

29.07.2020

 Refuzul avizării proiectului de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru anul 2020, rămase libere, realizate prin ”programul de construire de locuințe pentru tineret ANL” situate pe raza teritorială a orașului Cernavoda

 SECRETAR GENERAL Silvica OLTEANU

 11

29.07.2020

 Refuzul avizării proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și Cheltuieli pe anul 2020

 SECRETAR GENERAL Silvica OLTEANU

 

 •      ***
 • Din 1 octombrie se depun cereri în vederea obținerii ajutorului lunar pentru încălzirea locuinței, sezon rece noiembrie 2020- martie 2021
  ***
 • Acțiune distribuire tichete sociale pentru
  Ziua internațională a persoanelor vârstnice - 1 octombrie
  ***
 • Anunț
  În atenția apicultorilor
  ***
 • Tichete sociale în cuantum de 500 lei/an școlar  pentru sprijin educațional în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020 ***
    
Descrierea site-ului Programe Specificatii tehnice Harta site-ului
data ultimei actualizari a paginii curente: 30/07/2020
nr. vizite: 1187
Copyright © Primaria Orasului Cernavoda
duminică, 25 octombrie 2020 12:21:21