Primaria Orasului Cernavoda
str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
telefon: 0241 238030, 0241 487108, fax: 0241 239578, 0241 487124, email: primaria@cernavoda.ro
Pagina principala
cautare avansata...

Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative,
precum obiecţiile cu privire la legalitate, efectuate în scris
 
2021
 

 NR.

 Data

 Conţinutul documentului refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecţiile cu privire la legalitate, efectuate în scris

 Direcţia/Serviciul Biroul/Compartimentul care a emis documentul

 1

 28/01/2021

 Refuzul avizării proiectului de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației din ”locuință de serviciu” în ”locuință ” a apartamentului situat în Orașul Cernavoda, str. 9 Mai, nr. 5, bl. C5, ap. 38 și aprobarea vânzării 

 SECRETAR GENERAL
Silvica OLTEANU

 2  25/02/2021  Refuzul avizării proiectului de hotărâre privind revocarea domnului Daniel Băietu din funcția de director interimar al Clubului Sportiv Axiopolis Cernavoda

 SECRETAR GENERAL
Silvica OLTEANU

2020

 NR.

 Data

 Conţinutul documentului refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecţiile cu privire la legalitate, efectuate în scris

 Direcţia/Serviciul Biroul/Compartimentul care a emis documentul

 1

  23.01.2020

 Refuzul avizãrii proiectului de hotãrâre privind aprobarea tarifului de facturare către populație pentru distribuția energiei termice prin sistemul centralizat în Orașul Cernavoda

 SECRETAR GENERAL
Silvica OLTEANU

 2

  31.01.2020

Refuzul contrasemnării Hotãrârii Consiluilui Local nr. 55/30.01.2020 privind aprobarea tarifului de facturare către populație pentru distribuția energiei termice prin sistemul centralizat în Orașul Cernavoda  

  SECRETAR GENERAL
Silvica OLTEANU

 3

 19.05.2020

 Refuzul avizării proiectului de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea închirierii locuințelor rămase libere realizate prin ”programul de construire locuințe pentru tineret A.N.L.” situate pe raza teritorială a orașului Cernavoda

 SECRETAR GENERAL
Silvica OLTEANU

 4

 20.05.2020

 Refuzul contrasemnării Hotărârii Consiliului Local nr. 131/20.05.2020 privind aprobarea listei de priorități în vederea închirierii locuințelor rămase libere realizate prin ”Programul de construire locuințe pentru tineret A.N.L.” situate pe raza teritorială a orașului Cernavoda

 SECRETAR GENERAL Silvica OLTEANU

 

 5

 20.05.2020

 Refuzul avizării proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 292/27.09.2017 în vederea omologării obiectivului de investiții ”Modernizare Stadion Ideal - Cernavoda”

 SECRETAR GENERAL Silvica OLTEANU

 6

20.05.2020

 Refuzul contrasemnării Hotărârii Consiliului Local nr. 132/20.05.2020 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 292/27.09.2017 în vederea omologării obiectivului de investiții ”Modernizare Stadion Ideal - Cernavoda”

 SECRETAR GENERAL Silvica OLTEANU

 7

29.05.2020

 Refuzul contrasemnării Hotărârii Consiliului Local nr. 152/28.05.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza D.A.L.I. pentru realizarea obiectivului de investiție ”Recompartimentare etaj, imobil cu destinația cantină, str. Cazărmii nr. 6, oraș Cernavoda, în vederea schimbării destinației în săli de clasă”

 SECRETAR GENERAL Silvica OLTEANU

 8

 30/06/2020

 Refuzul avizării proiectului de hotărâre privind completarea HCL nr. 131/19.05.2020 privind aprobarea listei de priorități în vederea închirierii locuințelor rămase libere realizate prin ”Programul de construire locuințe pentru tineret A.N.L.” situate pe raza teritorială a orașului Cernavoda

 SECRETAR GENERAL Silvica OLTEANU

 9

03.07.2020

 Refuzul contrasemnării Hotărârii Consiliului Local nr. 178/30.06.2020 privind completarea HCL 131/19.05.2020 privind aprobarea listei de priorități în vederea închirierii locuințelor rămase libere realizate prin ”Programul de construire locuințe pentru tineret A.N.L.” situate pe raza teritorială a orașului Cernavoda

 SECRETAR GENERAL Silvica OLTEANU

 10

29.07.2020

 Refuzul avizării proiectului de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru anul 2020, rămase libere, realizate prin ”programul de construire de locuințe pentru tineret ANL” situate pe raza teritorială a orașului Cernavoda

 SECRETAR GENERAL Silvica OLTEANU

 11

29.07.2020

 Refuzul avizării proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și Cheltuieli pe anul 2020

 SECRETAR GENERAL Silvica OLTEANU

 12  03/08/2020

Refuzul contrasemnării Hotărârii Consiliului Local nr. 191/30.07.2020 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor pentru anul 2020, rămase libere, realizate prin ”Programul de construire de locuințe pentru tineret A.N.L.” situate pe raza teritorială a orașului Cernavoda

 SECRETAR GENERAL Silvica OLTEANU

 

  • Întrerupere alimentare cu energie electrică ***
  • ANUNȚ IMPORTANT ***
  • ANUNȚ DISTRIBUIRE TICHETE SOCIALE - Detalii anunț ***
  • Programul European Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD ***
  • A N U N Ţ privind selecția pentru 5 (cinci) poziţii de membri în Consiliul de Administrație al Societății ”Utilități Publice-Gospodăria Comunală” S.R.L.
    ***
    
Descrierea site-ului Programe și proiecte Specificatii tehnice Harta site-ului
data ultimei actualizari a paginii curente: 08/03/2021
nr. vizite: 2997
Copyright © Primaria Orasului Cernavoda
sâmbătă, 23 octombrie 2021 07:13:40