Primaria Orasului Cernavoda
str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
telefon: 0241 238030, 0241 487108, fax: 0241 239578, 0241 487124, email: primaria@cernavoda.ro
Pagina principala
cautare avansata...
Dispoziții cu caracter normativ emise în anul 2014


1076/2014
- Dispoziție privind constituirea comisiei pentru achiziția publică ”Lucrări de proiectare și execuție pentru forare put apă potabilă PT 12”, organizată în data de 03/09/2014

1052/2014
- Dispoziție privind modificarea și completarea Dispoziției nr. 559/04.04.2014

1033/2014
- Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor

1032/2014
- Dispoziție privind constituirea comisie de evaluare pentru achiziția publică ”Furnizare de alimente pentru Creșele 1 și 2 din orașul Cernavoda”, organizată în data de 26/08/2014

1040/2014
- Dispoziție privind stabilirea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului pentru promovarea personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Cernavoda într-un grad, o treaptă profesională sau funcție superior/superioară

1018/2014
- Dispoziție privind convocarea Consiliului local în ședința ordinară din data de 25/08/2014

972/2014
- Dispoziție privind convocarea Consiliului local în ședința extraordinară din data de 07/08/2014

915/2014
- Dispoziție privind constituirea comisiei pentru achiziţia publică "Servicii de internet prin fibră optică, wireless şi servicii de internet pentru camerele de supraveghere video ale oraşului Cernavoda", organizată în data de 29/07/2014

909/2014
- Dispoziție privind convocarea Consiliului local în ședința ordinară din data de 28/07/2014

868/2014
- Dispoziție privind constituirea comisiei de organizare şi monitorizare a activităţilor ce se vor desfăşura cu ocazia evenimentului cultural "Zilele Oraşului Cernavoda"

865/2014
- Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în şedinţa extraordinară din data de 14/07/2014 ora 16:00

802/2014
- Dispoziție privind înlocuirea unui membru al Comisiei de Gestionare a Riscurilor constituită conf. O.M.F.P. 946/2005

801/2014
- Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziţia publică "Benzină fără plumb şi motorină pe bază de bonuri valorice" organizată în data de 07/07/2014 ora 11:00

796/2014
- Dispoziție privind convocarea Consiliului local în ședința ordinară din data de 30/06/2014

795/2014

- Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare pentru achiziţia de servicii "Asigurarea obligatorie a 404 imobile cu destinaţia locuinţe aflate în administrarea Consiliului Local al Oraşului Cernavoda (conform anexa), a Spitalului Orăşenesc Cernavoda situat pe str. Gh. Doja nr. 1A, a Căminului de Persoane Vârstnice Cernavoda, situat în str. 1907 nr. 10, clădirile Primăriei Oraşului Cernavoda situate pe str. Ovidiu nr. 11 şi str. Dacia nr. 5" organizată în data de 30/06/2014 ora 14:00

794/2014

-Dispoziție privind nominalizrea unui expert cooptat pe lângă Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică prin Negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, având ca obiect: "Contractarea unei facilităţi de credit pentru asigurarea resurselor financiare necesare finanţării obiectivelor de investiţii de interes local - Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în oraşul Cernavoda respectiv - Realizare circuite secundare şi puncte termice aferente extinderii reţelei de termoficare în oraşul Cernavoda, proiecte aprobate conform HCL 260-282/ 28.10.2013, respectiv HCL 276/29.11.2010", organizată în data de 15/07/2014 ora 11:00

785/2014

- Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare pentru achiziţia publică de "Contractarea unei facilităţi de credit pentru asigurarea resurselor financiare necesare finanţării obiectivelor de investiţii de interes local - Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în oraşul Cernavoda respectiv - Realizare circuite secundare şi puncte termice aferente extinderii reţelei de termoficare în oraşul Cernavoda, proiecte aprobate conform HCL 260-282/ 28.10.2013, respectiv HCL 276/29.11.2010", organizată în data de 15/07/2014 ora 11:00

784/2014

- Dispoziție privind acordarea unui sprijin material sub forma tichetelor sociale

693/2014

- Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședința de ordinară din data de 28/05/2014

692/2014
- Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare pentru achiziția de lucrări ”Lucrări de reparații la sediul Primăriei Orașului Cernavoda, str. Ovidiu nr. 11”

671/2014

- Dispoziție privind nominalizarea agenților economici din rețeaua comercială a orașului Cernavoda care vor distribui produse raționalizate către populație

637/2014
- Dispoziție privind convocarea Consiliului local în ședința extraordinară din data de 12/05/2014

603/2014
- Dispoziție privind convocarea Consiliului local în ședința ordinară din data de 28/04/2014

586/2014
- Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare pentru achiziția de lucrări ”RACORDURI LA REȚEAUA DE CANALIZARE MENAJERĂ STR. SEIMENI (ÎNTRE STR UNIRII ȘI 24 IANUARIE) LT. MUȘAT, MUNCII, ORAȘ CERNAVODA - EXECUȚIE”

584/2014
- Dispoziție privind delegarea de atribuții, responsabilități și semnătură d-lui Sulima Ecrem - viceprimar oraș categoria II

582/2014
- Dispoziție privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral pentru alegerile europarlamentare din 25 mai 2014

581/2014
- Dispoziție privind constituirea comisiei de analizare a mostrelor solicitate operatorilor economici în vederea atribuirii contractului de achiziție directă având ca obiect furnizarea de articole ”Echipament Politie Locală”

580/2014
- Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședința de îndată in data de 10/04/2014

529/2014
- Dispoziție privind constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în orașul Cernavoda

- RACORDURI LA REȚEAUA DE CANALIZARE MENAJERĂ STR. SEIMENI (ÎNTRE STR UNIRII ȘI 24 IANUARIE) LT. MUȘAT, MUNCII, ORAȘ CERNAVODA - EXECUȚIE” Dispoziție privind constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în orașul Cernavoda - RACORDURI LA REȚEAUA DE CANALIZARE MENAJERĂ STR. SEIMENI (ÎNTRE STR UNIRII ȘI 24 IANUARIE) LT. MUȘAT, MUNCII, ORAȘ CERNAVODA - EXECUȚIE” Dispoziție privind constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în orașul Cernavoda

- RACORDURI LA REȚEAUA DE CANALIZARE MENAJERĂ STR. SEIMENI (ÎNTRE STR UNIRII ȘI 24 IANUARIE) LT. MUȘAT, MUNCII, ORAȘ CERNAVODA - EXECUȚIE” Dispoziție privind constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în orașul Cernavoda

- RACORDURI LA REȚEAUA DE CANALIZARE MENAJERĂ STR. SEIMENI (ÎNTRE STR UNIRII ȘI 24 IANUARIE) LT. MUȘAT, MUNCII, ORAȘ CERNAVODA - EXECUȚIE” Dispoziție privind constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în orașul Cernavoda

 

521/2014
- Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare pentru achiziția de lucrări ”COMASAREA CELOR 15 PUNCTE DE APRINDERE ÎNTR-UN NUMAR DE 4 PUNCTE DE APRINDERE CU O PUTERE DE cca 70Kw/PUNCT ÎN ORAȘUL CERNAVODA - PROIECTARE FAZA PT+CS+DDE ȘI EXECUȚIE”

510/2014
- Dispoziție privind constituirea comisiei de preluare a imobilelor și mijloacelor fixe second hand, de la Asocierea ASTALDI SPA - MAX BOEGL ROMÎNIA SRL CERNAVODA, în data de 31/03/2014

506/2014
- Dispoziție privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea în clasă a funcționarilor publici încadrați pe funcții publice de nivel inferior și care au absolvit o formă de învățămînt superior de lungă sau scurtă durată

496/2014
-
Dispoziție privind convocarea Consiliului local în ședința ordinara din data de 31 martie 2014

494/2014
- Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare pentru achiziția de produse ”FURNIZARE ARTICOLE DE BIROTICĂ ȘI PAPETĂRIE CONFORM CAIET DE SARCINI” organizată în data de 21/03/2014

491/2014
- Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare pentru achiziția de servicii ”SEVICII DE MENTENANȚĂ ILUMINAT PUBLIC STRADAL, ORNAMENTAL ȘI FESTIV ÎN ORAȘUL CERNAVODA” organizată în data de 26/03/2014

489/2014
- Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor

485/2014
- Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a ofertei și caracteristicilor tehnice ale mijloacelor fixe second hand, în vederea achiziționării de la Asocierea ASTALDI SPA - MAX BOEGL ROMÎNIA SRL CERNAVODA

480/2014
- Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare pentru achiziția de servicii ”SEVICII DE MENTENANȚĂ ILUMINAT PUBLIC STRADAL, ORNAMENTAL ȘI FESTIV ÎN ORAȘUL CERNAVODA” organizată în data de 18/03/2014

472/2014
- Dispoziție privind delimitarea secțiilor de votare din orașiul Cernavoda pentru alegerile parlamentare din data de 25 mai 2014


434/2014
- Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare pentru achiziția de lucrări ”Executarea primului branșament la energia electrică pentru persoanele cu venituri reduse din orașul Cernavoda”, organizată în data de 13/03/2014

406/2014
- Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluarea ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de servicii avînd ca obiect ”ÎNCHIRIEREA DE ECHIPAMENTE MULTIFUNCȚIONALE ȘI DE REȚEA ȘI SERVICE TOTAL, CU PREȚ PE COPIE”

352/2014
-
Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare pentru achiziția de lucrări ”Executarea primului branșament la energia electrică pentru persoanele cu venituri reduse din orașul Cernavoda” organizată în data de 07/03/2014

164/2014
-
Dispoziție privind convocarea Consiliului local în ședința ordinara din data de 24 februarie 2014

155/2014
- Dispoziție privind acordarea unui sprijin material sub forma tichetelor sociale

107/2014
-
Dispoziție privind constituirea comisiei de inventariere pentru terenurile ce vor fi atestate în patrimoniul domeniului public și privat al UAT Cernavoda

60/2014
- Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la Biblioteca din cadrul Casei de cultură

47/2014
- Dispoziție privind constituirea comisiei de organizare și monitorizare a activităților ce se vor desfășura cu ocazia împlinirii a 30 ani de la inaugurarea canalului Dunăre-Marea Neagră

46/2014
- Dispoziție privind convocarea Consiliului local în ședința ordinara din data de 27 ianuarie 2014

45/2014
- Dispoziție privind convocarea Consiliului local în ședința extraordinara din data de 24 ianuarie 2014

31/2014
- Dispoziție privind constituirea comisiei de organizare și monitorizare a activităților ce se vor desfășura cu ocazia împlinirii a 30 ani de la inaugurarea canalului Dunăre-Marea
Neagră (24 mai 1984-24 mai 2014)

  • Întrerupere alimentare cu energie electrică ***
  • ANUNȚ IMPORTANT ***
  • ANUNȚ DISTRIBUIRE TICHETE SOCIALE - Detalii anunț ***
  • Programul European Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD ***
  • A N U N Ţ privind selecția pentru 5 (cinci) poziţii de membri în Consiliul de Administrație al Societății ”Utilități Publice-Gospodăria Comunală” S.R.L.
    ***
    
Descrierea site-ului Programe și proiecte Specificatii tehnice Harta site-ului
data ultimei actualizari a paginii curente: 16/04/2015
nr. vizite: 15251
Copyright © Primaria Orasului Cernavoda
sâmbătă, 23 octombrie 2021 06:58:16