Primaria Orasului Cernavoda
str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
telefon: 0241 238030, 0241 487108, fax: 0241 239578, 0241 487124, email: primaria@cernavoda.ro
Pagina principala
cautare avansata...
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Cernavoda - acte necesare

1. Acte necesare eliberarii cartii de identitate provizorii, cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, care locuiesc temporar in Romania
• Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania ;
• Pasaportul, aflat in termen de valabilitate, care atesta statutul de cetatean roman domiciliat in strainatate, original si copii ale filei informatizate si ale filelor destinate aplicarii vizelorsi stampilelor autoritatilor de frontiera, precum si copii ale acelorasi file ale pasaportului starian, pentru situatia in care solicitantul a intrat in tara cu un document de calatorie emis de o autoritate straina ;
• Certificatul de nastere si/sau de casatorie, eliberata de oficiile de stare civila romane ;
• Hotararea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz ;
• Dovada adresei de resedinta din Romania ;
• 3 fotografii marimea ¾ cm, avand la baza o banda alba de 7 mm ;
• Chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate provizorii  - 1 leu;

2. Acte necesare pentru eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din strainatate in Romania

• Cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania ;
• Certificatul de nastere, original si copie ;
• Certificatul de casatorie, in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor, original si copie ;
• Hotararea de divort definitiva si irevocabila dupa caz, original si copie ;
• Certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie ;
• Certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, original si copie ;
• Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie ;
• Pasaportul romanesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobandirea cetateniei romane, emis de Ministerul Justitiei sau de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din starinatate, original si copie ; pentru pasaport sunt necesare fila informatizata si filele destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera, original si copie ;
• Actul de identitate si/sau pasaportul, eliberate de autoritatile starine ; pentru pasaport sunt necesare copii ale filei informatizate si ale filelor destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera ;
• Chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate- 7 lei ; 


3. Acte necesare inscrierii in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei
• Cererea pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei ;
• Actul de identitate al solicitantului ;
• Documentul cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie ; 
• Actul de identitate al gazduitorului ;

4. Acte necesare la eliberarea actului de identitate la implinirea varstei de 14 ani
• Cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnata atat de minor cat si de parinte/reprezentant legal ;
• Certificatul de nastere, original si copie ;
• Actul de identitate al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal ;
• Documentul cu care parintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original si copie ;
• Certificatul de casatorie al parintilor sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca, definitiva si irevocabila in cazul in care parintii sunt divortati, original si copie ;
• Chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate-7 lei ; 

5. Acte necesare eliberarii primului act de identitate dupa implinirea varstei de 18 ani
• Cerere pentru eliberarea actului de identitate ;
• Certificat de nastere, original si copie ;
• Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie ;
• Declaratia unuia dintre parinti ori unei terte persoane, din care sa rezulte faptul ca identitatea declarata in cererea de eliberare a actului de identitate, coroborata cu imaginea preluata ori cu fotografia atasata cererii, apartine solicitantului ;
• Fisa cu impresiunile dedactilare ale solicitantului realizata de unitatea de politie de la locul de domiciliu sau resedinta al solicitantului ;
• Chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate -7 lei ; 


6. Acte necesare pentru eliberarea cartii de identitate provizorii cand persoana fizica nu poseda toate documentele necesare pentru eliberarea cartii de identitate care locuiesc in Romania.

• Cerere pentru eliberarea actului de identitate ;
• 3 fotografii marimea 3X4 cm cu banda alba de 7 mm, la baza ;
• Documente pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie si a prenumelui, a datei de nastere, a starii civile, a cetateniei romane, a adresi de domiciliu/adresei de resedinta, original si copie ;
• Chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate provizorii - 1 leu ; 7. Acte necesare eliberarii actului de identitate la pierderea, furtul , distrugerea sau deteriorarea actului de identitate detinut anterior

• Cererea pentru eliberarea actului de identitate ;
• Actul de identitate si cartea de alegator, daca este cazul ;
• Certificatul de nastere si certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie ;
• Hotararea de divort, definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie ;
• Certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie ;
• Certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, original si copie ;
• Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu si dupa caz, cel cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie ;
• Dovada eliberata de unitatea de politie unde a fost reclamat furtul, daca este cazul ;
• Un document emis de institutii sau autoritati publice – pasaport, permis de conducere, legitimatia de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei institutii de invatamant, cu fotografie de data recenta, original si copie ;
• Chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate - 7 lei ; 

8. Acte necesare eliberarii actului de identitate la : expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civila, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei
• Cererea pentru eliberarea actului de identitate ;
• Actul de identitate si cartea de alegator, daca este cazul ;
• Certificatul de nastere si certificatul de casatorie daca este cazul, original si copie ;
• Hotararea de divort, definitiva si irevocabila dupa caz, original si copie ;
• Certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie ;
• Certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, original si copie ;
• Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu si dupa caz, cel cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie ;
• Chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate -7 lei ; 

9. Acte necesare eliberarii actului de identitate la schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii strazii sau a renumerotarii imobilelor
• Cererea pentru eliberarea actului de identitate ;
• Actul de identitate si cartea de alegator, daca este cazul ;
• Certificatul de nastere si certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie ;
• Hotarare de divort, definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie ;
• Certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie ;
• Certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, original si copie ;
• Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie ;
• Chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate - 7 lei ; 
In situatia in care gazduitorul nu se poate prezenta, la serviciul de evidenta a persoanelor, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din strainatate ori in prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediu rural.

10. Acte necesare eliberarii cartii de identitate la dobandirea cetateniei romane
• Cererea pentru eliberarea actului de identitate ;
• Certificatul constator eliberat de Ministerul Justitiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, original si 2 copii ; in cazul minorilor care au implinit varsta de 14 ani si nu sunt inscrisi in certificatul constatator care atesta dobandirea cetateniei de catre unul dintre parinti, acestia sunt indrumati pentru clarificarea cetateniei catre Ministerul Justitiei ;
• Certificatele de stare civila ale solicitantului, nastere si casatorie, daca este cazul, precum si cele ale copiilor sai cu varsta mai mica de 14 ani, care dobandesc cetatenia romana impreuna cu parintii, original si copie (certificatele trebuie sa fie eliberate de autoritatile romane) ;
• Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie ;
• Un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identitati, respectiv : pasaport, permis de conducere sau act de identitate strain, original si copie ;
• Chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate - 7 lei ; 
La eliberarea actului de identitate, persoana in cauza va preda permisul de sedere eliberat de Autoritatea pentru straini pentru a fi remis structurii impreuna cu una dintre copiile certificatului constatator eliberat de Ministerul Justitiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei in strainatate.

11. Dovada adresei de domiciliu se face cu următoarele documente:
• Acte incheiate in conditiile de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare;
• Declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire in spatiu, insotita de unul dintre documentele prevazute la lit. « a » ;
• Declaratie pe propria raspundere a solicitantului, insotita de nota de verificare a politistului de ordine publica, prin care se certifica existenta unui imobil si faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la literele a) si b). Pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre reprezentantii lor legali ;
• Documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia figureaza inscris in Registrul agricol.
Declaratia de primire in spatiu poate fi data in fata lucratorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, a politistului de siguranta publica, a notarului public ori a functionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al Romaniei.


Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cartile de identitate se elibereaza titularilor sau persoanelor imputernicite prin procura autentificata in acest sens. In situatia in care solicitantul nu se afla in tara, mandatarul va prezenta o procura speciala pe care se afla aplicata fotografia titularului, autentificata de misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al Romaniei din statul in care se afla solicitantul. In cuprinsul procurii este necesar sa se regaseasca referirea expresa la obiectul mandatului.
Cetatenii romani aflati in strainatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate impreuna cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale Romaniei din statul respectiv.
Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetateniei si a domiciliului, necesare eliberarii actului de identitate, se prezinta in original si copie.

 

 • ANUNȚ
  privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ
  în vederea prestării serviciilor aferen
  ***

 •                                              Anunț ***
 • Formularul Digital de intrare în România ***
 •  COMUNICAT DE PRESĂ ***
 • ANUNȚ DISTRIBUIRE TICHETE SOCIALE ***
    
Descrierea site-ului Programe și proiecte Specificatii tehnice Harta site-ului
data ultimei actualizari a paginii curente: 11/09/2017
nr. vizite: 71515
Copyright © Primaria Orasului Cernavoda
marţi, 16 august 2022 10:35:03