Primaria Orasului Cernavoda
str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
telefon: 0241 238030, 0241 487108, fax: 0241 239578, 0241 487124, email: primaria@cernavoda.ro
Pagina principala
cautare avansata...

                            CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CERNAVODA


Căminul pentru persoane vârstnice Cernavoda/ cod 8730 CR-V-I funcționează în cadrul Primăria Orașului Cernavoda -Direcția de Asistență Socială, denumit furnizor de servicii sociale cu sediul în Cernavoda, str. Ovidiu , nr. 11, jud. Constanța, cod de înregistrare fiscală 4304568, certificat de acreditare, seria AF, numărul 004170.

Serviciul social „Cămin pentru persoane vârstnice Cernavoda”, oferă următoarele tipuri de servicii sociale:

 • servicii de bază: ajutor pentru igiena corporală, îmbracare - dezbrăcare, hrănire, comunicare;
 • servicii de suport : activități de petrecere a timpului liber, companie, deplasări în exterior
 • servicii medicale primare;
 • servicii de recuperare și reabilitare:
 • consiliere psihologică.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Cămin pot fi persoanele vârstnice care se afla în una dintre urmatoarele situații:

 • sunt lipsite de susținători legali sau aceștia nu pot să își îndeplinească obligațiile datorită stării de sănătate sau situației economice și a sarcinilor familiale;
 • nu au familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;
 • nu au locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii;
 • nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
 • nu se pot gospodări singure;
 • se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii sau stării fizice precare.

Acte necesare admitere:

 • cererea pentru îngrijire în centru, adresată primarului orașului  Cernavoda;
 • actul de identitate beneficiar și reprezentant ori susținător legal;
 • certificat de naștere;
 • certificat de căsătorie;
 • certificat de deces al soțului/soției sau sentința de divorț, după caz;
 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie care cuprinde diagnosticul, scurt istoric medical, tratamente efectuate, recomandări, cu specificarea gradului  de dependență;
 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie care specifica faptul că poate conviețui în colectivitate și nu are boli contagioase sau psihice;
 • analize medicale (V.D.R.L., SPUTA, HIV. MRF, HBS);
 • examen psihologic cu privire la capacitatea de discernământ;
 • ultimul cupon de pensie sau orice alte documente din care să rezulte veniturile realizate;
 • documente doveditoare ale situației locative (de exemplu: copie contract vânzare–cumpărare, extras de carte funciară, contract de închiriere, etc);

Contribuția beneficiarilor

            Serviciile se acordă de către personal calificat, cu plata unei contribuții, în funcție de veniturile solicitantului și a reprezentantului ori susținătorului legal, conform Hotărârii Consiliului Local.

 

 • Întrerupere alimentare cu energie electrică ***
 • ANUNȚ IMPORTANT ***
 • ANUNȚ DISTRIBUIRE TICHETE SOCIALE - Detalii anunț ***
 • Programul European Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD ***
 • A N U N Ţ privind selecția pentru 5 (cinci) poziţii de membri în Consiliul de Administrație al Societății ”Utilități Publice-Gospodăria Comunală” S.R.L.
  ***
    
Descrierea site-ului Programe și proiecte Specificatii tehnice Harta site-ului
data ultimei actualizari a paginii curente: 21/01/2020
nr. vizite: 5011
Copyright © Primaria Orasului Cernavoda
sâmbătă, 23 octombrie 2021 08:34:08