Primaria Orasului Cernavoda
str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
telefon: 0241 238030, 0241 487108, fax: 0241 239578, 0241 487124, email: primaria@cernavoda.ro
Pagina principala
cautare avansata...

COMPARTIMENT ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU PERSOANE VÂRSTNICE

Serviciul social ,,Compartiment îngrijire la domiciliu persoane vârstnice’’ din orașul Cernavoda, cod serviciu social 8810ID – I, este un serviciu social, fără personalitate juridică, înfiinţat şi administrat de furnizorul Primăria Cernavoda - Direcția de Asistență Socială, cu sediul în orașul Cernavoda, str. Ovidiu, nr. 11.
Oferă servicii de asistență socială la domiciliu beneficiarilor.

Serviciul social ,,Compartiment îngrijire la domiciliu persoane vârstnice’’, oferă următoarele tipuri de servicii sociale:

 • servicii de bază ale vieții zilnice : igienă corporal, îmbrăcare și dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire și hidratare, transfer și mobilizare, deplasare în interior, comunicare;
 • servicii de bază instrumentale ale vieții de zi cu zi: preparare hrană, efectuare de cumpărături, activități de menaj, însoțirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, sprijin pentru plata unor servicii și obligații curente;
 • servicii de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate.
 • servicii de informare și prevenire asupra situațiilor de risc social;
 • servicii de consiliere psihologică.

Beneficiarii serviciului social ,,Compartiment îngrijire la domiciliu persoane vârstnice’’ sunt persoanele vârstnice din orașul Cernavoda care se află în una dintre situaţiile următoare:

 • Și-au pierdut total sau parţial autonomia corporală şi socială;
 • Veniturile sunt insuficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
 • Nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată;
 • Nu se află în întreţinerea unor persoane obligate la aceasta;
 • Se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice;
 • Nu beneficiază de asistent personal sau indemnizaţie lunară conform prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Acte necesare admiterii:

 • Cerere de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu adresata primarului orașului Cernavoda;
 • Act de identitate și certificate de stare civilă;
 • Adeverința emisă de medicul de familie/medicul specialist din care sa reiasă antecedentele patologice, boli curente şi eventual tratamentul pe care îl urmează;
 • Examen psihologic cu privire la capacitatea de discernământ;
 • Declaraţie pe proprie raspundere că nu are familie/reprezentant şi/sau susţinători legali, sau dacă aceştia există, motivul pentru care nu pot îngriji persoana vârstnică;
 • Declaraţie pe proprie răspundere precum că are sau nu are lucruri de valoare în casă;
 • Acte doveditoare ale spațiului de locuit.
 • Acte/documente emise în condițiile legii care atestă gradul de dependență al persoanei/gradul de handicap și recomandarea îngrijirii la domiciliu;
 • Certificate de handicap, evaluări socio-medicale, după caz;
 • Fișa de evaluare sociomedicală conform HG nr. 886/ 2000 pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare  a nevoilor persoanelor varstnice.

Contribuția beneficiarilor  

            Serviciile se acordă de către personal calificat, gratuit sau cu plata unei contribuții, în funcție de veniturile solicitantului, conform Hotărârii Consiliului Local.

 • ANUNȚ
  privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ
  în vederea prestării serviciilor aferen
  ***

 •                                              Anunț ***
 • Formularul Digital de intrare în România ***
 •  COMUNICAT DE PRESĂ ***
 • ANUNȚ DISTRIBUIRE TICHETE SOCIALE ***
    
Descrierea site-ului Programe și proiecte Specificatii tehnice Harta site-ului
data ultimei actualizari a paginii curente: 09/09/2019
nr. vizite: 4613
Copyright © Primaria Orasului Cernavoda
marţi, 16 august 2022 09:22:06