Primaria Orasului Cernavoda
str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
telefon: 0241 238030, 0241 487108, fax: 0241 239578, 0241 487124, email: primaria@cernavoda.ro
Pagina principala
cautare avansata...

INDEMNIZAŢIA LUNARĂ PENTRU CREŞTEREA COPIILOR ȘI
STIMULENTUL DE INSERȚIE


Indemnizația de creștere a copilului se acorda în baza OUG nr.111/2010 și este în cuantum de 85% din venitul net al părintelui realizat pe ultimele 12 luni anterioare nașterii copilului.
Dosarul se depune la sediul Direcției de Asistență Socială Cernavoda, ultima zi de depunere fiind data de 25 ale fiecărei luni. Ulterior, dosarele sunt centralizate și înaintate Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța, instituție care instrumentează cererile în vederea efectuării plății.
Termenul de depunere a dosarului de indemnizație și a dosarului de stimulent de creștere a copilului: 
 • 60 zile lucrătoare de la ultima zi a concediului de maternitate;
 • 60 zile lucrătoare începând cu data nașterii copilului în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condițiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate
Acte necesare: 
 • Cerere tip pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului/stimulent de inserție;
 • Actul de identitate al solicitantului, original și xerocopie;
 • Actul de identitate al celuilalt părinte, original și xerocopie;
 • Certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul, original și xerocopie;
 • Certificatul de naștere pentru ceilalți copii din familie, original și xerocopie;
 • Certificat de căsătorie, original și xerocopie;
 • Livret de familie, original și xerocopie(actualizat);
 • Hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției, hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului, original și xerocopie;
 • Decizia de suspendare a contractului individual de muncă conform art. 51 lit.”a”, eliberată de angajator, original și xerocopie;
 • Adeverință tip eliberată de angajator pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului;
 • Fișa de personal eliberată de angajator pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului;
 • Adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că solicitantul realizează venituri în prezent ( doar pentru stimulentul de inserție)
 • Adeverință de venit, eliberată de Serviciul Fiscal Medgidia, (FISC Medgidia) pentru anul anterior solicitării și anul solicitării;
 • Stagiu de cotizare pentru celălalt părinte (dacă nu lucrează cu forme legale) – Casa de Pensii Județeană Constanța;
 • Extras de cont de la bancă pe numele solicitantului (opțional).
 • ANUNȚ
  privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ
  în vederea prestării serviciilor aferen
  ***

 •                                              Anunț ***
 • Formularul Digital de intrare în România ***
 •  COMUNICAT DE PRESĂ ***
 • ANUNȚ DISTRIBUIRE TICHETE SOCIALE ***
    
Descrierea site-ului Programe și proiecte Specificatii tehnice Harta site-ului
data ultimei actualizari a paginii curente: 09/09/2019
nr. vizite: 6218
Copyright © Primaria Orasului Cernavoda
marţi, 16 august 2022 10:29:31