Primaria Orasului Cernavoda
str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
telefon: 0241 238030, 0241 487108, fax: 0241 239578, 0241 487124, email: primaria@cernavoda.ro
Pagina principala
cautare avansata...

 

                                     AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI 

    Începând cu data de 20.10.2021, familiile cu venituri nete lunare mai mici de 1.386 lei/ persoană sau persoanele singure care realizează venituri nete lunare de până la 2.053 lei, pot depune cererea și declarația pe propria răspundere, însoțită de actele doveditoare, în vederea obținerii Ajutorului lunar pentru încălzirea locuinței, sezon rece noiembrie 2021- martie 2022 și a Suplimentului pentru energie.
Suplimentul pentru energie este o măsură nou-introdusă prin Legea nr. 226/16.09.2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie. 
    Acesta se acordă lunar, pe toată perioada anului în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:
- 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;
- 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;
- 10 lei/lună pentru consumul de energie termică;
- 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri.
Suplimentul pentru energie se poate solicita fie împreună cu ajutorul pentru încălzire, fie separat, pe parcursul anului. 
    Limitele de venituri pentru acordarea ajutorului lunar pentru încălzirea locuinței cu energie termică, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri și energie electrică, sunt : 
- 0 – 1386 lei/membru de familie,
- 0 – 2053 lei pentru persoana singură.

Actele se depun la sediul Direcției de Asistență Socială Cernavoda (Lângă Poliția Comunitară, Evidența Populației și Stare Civilă) situat pe strada Dacia nr. 5, în zilele lucrătoare, între orele 09.00-14.00.


ACTELE NECESARE ACORDĂRII SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE ȘI A AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI 

- CERERE – DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PENTRU ACORDAREA UNOR DREPTURI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ;
- ACTUL DE IDENTITATE (buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie, permis de ședere temporară) pentru membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani - original și xerocopie; 
- CERTIFICATELE DE NAȘTERE pentru membrii familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani - original și xerocopie;
- CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE/ hotărârea judecătorească de divorț/certificat de deces, atunci când este cazul- original și xerocopie;
- HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ sau după caz hotărârea comisiei pentru protecția copilului privind măsura plasamentului,- original și xerocopie;
- ACTUL DE PROPRIETATE AL IMOBILULUI - original și xerocopie;  
- ADEVERINȚĂ DE VENIT (adeverință de la locul de muncă din care să rezulte venitul net realizat în luna precedentă depunerii dosarului și mențiunea dacă beneficiază sau nu de tichete de masă precum și valoarea acestora) cupon pensie/șomaj/ indemnizație, alte documente, după caz, care dovedesc veniturile realizate;
- EXTRAS DE CONT (luna anterioară depunerii cererii) pentru toate persoanelor majore care dețin conturi bancare;
- Acte doveditoare ale veniturilor provenite din închirieri, dobânzi, dividende, părți sociale, renta/subvenție agricolă, etc.;
- Act doveditor al anului de fabricație, pentru autoturismele cu o vechime mai mare de 10 ani, aflate în proprietate;
- Copie a unei facturi de furnizare a energiei termice/energiei electrice.

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI
Bunuri imobile

1 Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești
2 Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală. Fac excepție terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potențial de valorificare prin vânzare /construcție /producție agricolă.

Bunuri mobile
1. Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani.
3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze.
4. Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei ”Delta Dunării”.
5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată.
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale..
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric.

Depozite bancare
- Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei, cu excepția dobânzii

Terenuri /animale și/sau păsări
- Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie


LIMITE DE VENITURI ȘI CUANTUMUL AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

familii/ persoane singure

Compensarea
 procentuală
ajutor pentru
energie
termică

 Cuantum lunar ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne

 Cuantum lunar ajutor  pentru încălzirea locuinței cu energie electrica

-  lei

200,0 lei

100%

320,00 lei

500,00 lei

200,1 lei

320,0 lei

90%

288,00 lei

450,00 lei

320,1 lei

440,0 lei

80%

256,00 lei

400,00 lei

440,1 lei

560,0 lei

70%

224,00 lei

350,00 lei

560,1 lei

680,1 lei

60%

192,00 lei

300,00 lei

680,1 lei

920,0 lei

50%

160,00 lei

250,00 lei

920,1 lei

1.040,0 lei

40%

128,00 lei

200,00 lei

1.040,1 lei

1.160,0 lei

30%

96,00 lei

150,00 lei

1.160,1 lei

1.280,0 lei

20%

64,00 lei

100,00 lei

1.280,1 lei

1.386,0 lei

10%

32,00 lei

50,00 lei

persoanele singure - 1280.1 lei - 2053 lei

10%

32,00 lei

50,00 lei

 

 • ANUNȚ
  privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ
  în vederea prestării serviciilor aferen
  ***

 •                                              Anunț ***
 • Formularul Digital de intrare în România ***
 •  COMUNICAT DE PRESĂ ***
 • ANUNȚ DISTRIBUIRE TICHETE SOCIALE ***
    
Descrierea site-ului Programe și proiecte Specificatii tehnice Harta site-ului
data ultimei actualizari a paginii curente: 19/10/2021
nr. vizite: 5757
Copyright © Primaria Orasului Cernavoda
marţi, 16 august 2022 09:11:46