Primaria Orasului Cernavoda
str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
telefon: 0241 238030, 0241 487108, fax: 0241 239578, 0241 487124, email: primaria@cernavoda.ro
Pagina principala
cautare avansata...

                                    
                                        VENIT MINIM GARANTAT (AJUTOR SOCIAL)


Ajutorul social se acordă conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
Beneficiarii de ajutor social sunt cetățeni romani, familii sau persoane singure, precum și cetățenii altor state sau apatrizi, care au reședința sau după caz domiciliul în România. Cuantumul ajutorului social se stabilește ca diferența între nivelurile prevăzute de lege și venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.
Nivelul venitului minim garantat se stabilește după cum urmează:
 - pentru o persoană singură: 142 lei
 - pentru doua persoane: 255 lei
 - pentru trei persoane: 357 lei
 - pentru patru persoane: 442 lei
 - pentru cinci persoane: 527 lei
 - câte 37 lei pentru fiecare altă persoană, peste numărul de 5 persoane care face parte din familie.
Plata ajutorului social se asigură de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța prin mandat poștal sau cont bancar, conform opțiunii beneficiarului.
În vederea verificării îndeplinirii de către solicitant a condițiilor de acordare a ajutorului social, se efectuează o anchetă socială la domiciliul acestuia în termen de 15 zile de la data depunerii cererii. Cererea de acordare a ajutorului social se soluționează în termen de maximum 30 zile de la data înregistrării, dreptul la ajutor social acordându-se începând cu luna următoare celei în care s-a înregistrat cererea însoțită de acte doveditoare.
Actele necesare acordării ajutorului social:
 - Cerere-declarație pe proprie răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială;
 - Actul de identitate pentru membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani - original și xerocopie;
 - Certificatul de naștere pentru membrii familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani – original și xerocopie;
 - Certificate de stare civilă - original și xerocopie;
 - Adeverință eliberată de Compartimentul Registru Agricol din cadrul Primăriei Cernavoda;
 - Adeverință de venit eliberată de Serviciul Fiscal Medgidia;
 - Adeverință eliberată de Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, pentru persoanele apte de muncă;
 - Adeverință privind frecventarea cursurilor școlare pentru copiii de vârstă școlară;
 După caz, pot fi solicitate și alte acte doveditoare privind componența familiei și a veniturilor realizate: hotărâre de divorț, hotărâre privind încredințarea minorilor, certificat privind încadrarea într-un grad de handicap, adeverință/certificat medical pentru persoanele aflate în incapacitate de muncă, cupon de pensie, adeverință eliberată de primăria de domiciliu în cazul în care domiciliul stabil al solicitantului sau a unui membru de familie este în altă localitate, din care să rezulte că nu beneficiază de ajutor social acordat de primăria de la locul de domiciliu;

 • ANUNȚ
  privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ
  în vederea prestării serviciilor aferen
  ***

 •                                              Anunț ***
 • Formularul Digital de intrare în România ***
 •  COMUNICAT DE PRESĂ ***
 • ANUNȚ DISTRIBUIRE TICHETE SOCIALE ***
    
Descrierea site-ului Programe și proiecte Specificatii tehnice Harta site-ului
data ultimei actualizari a paginii curente: 09/09/2019
nr. vizite: 4297
Copyright © Primaria Orasului Cernavoda
marţi, 16 august 2022 10:00:25