Primaria Orasului Cernavoda
str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
telefon: 0241 238030, 0241 487108, fax: 0241 239578, 0241 487124, email: primaria@cernavoda.ro
Pagina principala
cautare avansata...

           
         STIMULENT EDUCAȚIONAL (TICHETE SOCIALE PENTRU GRĂDINIȚĂ)

Conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familiile defavorizate, se acordă stimulentul educațional sub formă de tichete sociale în valoare de 50 lei lunar.

Condiții de acordare:
Stimulentul educațional se acordă copiilor din familii defavorizate în condițiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:
- copilul este înscris într-o unitate de învățământ preșcolar;
- venitul lunar pe membru de familie este de până la 284 lei;
- frecvența regulată la grădiniță a copiilor beneficiari.

Acte necesare:
 
- Cerere și declarație pe proprie răspundere pentru acordarea stimulentului educațional; 
- Actul de identitate pentru membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani - original și xerocopie; 
- Certificatele de naștere pentru membrii familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani - original și xerocopie;
- Certificat de căsătorie/ hotărârea judecătorească de divorț/certificat de deces, atunci când este cazul- original și xerocopie; 
- Hotărâre judecătorească sau după caz hotărârea comisiei pentru protecția copilului privind măsura plasamentului,- original și xerocopie; 
- Livretul de familie, actualizat; 
- Adeverință de venit (adeverință de la locul de muncă din care să rezulte venitul net realizat în luna precedentă depunerii dosarului și mențiunea dacă beneficiază sau nu de tichete de masă precum și valoarea acestora) cupon pensie/șomaj/ indemnizație, alte documente, după caz, care dovedesc veniturile realizate; 
- Adeverință privind înscrierea copilului la grădiniță

  • Întrerupere alimentare cu energie electrică ***
  • ANUNȚ IMPORTANT ***
  • ANUNȚ DISTRIBUIRE TICHETE SOCIALE - Detalii anunț ***
  • Programul European Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD ***
  • A N U N Ţ privind selecția pentru 5 (cinci) poziţii de membri în Consiliul de Administrație al Societății ”Utilități Publice-Gospodăria Comunală” S.R.L.
    ***
    
Descrierea site-ului Programe și proiecte Specificatii tehnice Harta site-ului
data ultimei actualizari a paginii curente: 09/09/2019
nr. vizite: 3625
Copyright © Primaria Orasului Cernavoda
sâmbătă, 23 octombrie 2021 08:00:47