Primaria Orasului Cernavoda
str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
telefon: 0241 238030, 0241 487108, fax: 0241 239578, 0241 487124, email: primaria@cernavoda.ro
Pagina principala
cautare avansata...

                                            ALOCAŢIA DE SUSŢINERE A FAMILIEI

Alocația de susținere a familiei se acordă conform Legii nr. 277/2010 și HG nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei;
Beneficiarii:
Familiile și persoanele singure care au în întreținere copii în vârstă de până la 18 ani și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
- Venitul mediu net lunar să nu depășească 530 de lei pe membru de familie; 
- Copiii de vârstă școlară să frecventeze cursurile unei forme de învățământ organizate potrivit legii; 
- Bunurile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deținere să nu se regăsească în ”Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării”
Acte necesare pentru acordarea alocației de susținere a familiei:
- Cerere-declarație pe proprie răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială; 
- Actul de identitate pentru membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani - original și xerocopie; 
- Certificatul de naștere pentru membrii familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani – original și xerocopie; 
- Certificate de stare civilă- original și xerocopie; 
- Hotărâre judecătorească de divorț etc. - original și xerocopie; 
- Livret de familie (actualizat) - original și xerocopie; 
- Act proprietate / contract închiriere / comodat - original și xerocopie; 
- Carte de identitate autoturism / motocicleta după caz - original și xerocopie; 
- Adeverința de venit eliberată de Serviciul Fiscal Medgidia pentru persoanele care nu realizează venituri; 
- Adeverință de pământ eliberată de Registrul Agricol Primărie (pentru persoanele majore); 
- Adeverință de venit (adeverință de la locul de muncă din care să rezulte venitul net realizat în luna precedentă depunerii dosarului și mențiunea dacă beneficiază de tichete de masă si valoarea lor) cupon pensie/șomaj/alocație/ indemnizație; 
- Adeverințe școlare pentru elevi;
- Cuantumul alocației pentru susținerea familiei se stabilește în funcție de venitul familiei și situația acesteia.

Tranșe de venituri

Număr copii în familie

Cuantum alocație pentru familia cu 2 părinți

Cuantum alocație pentru familia cu un părinte

0 - 200 lei/membru

 

   1 copil

  82 lei

107 lei

   2 copii

164 lei

214 lei

   3 copii

246 lei

321 lei

   4 și mai mulți copii

328 lei

428 lei

201 - 530 lei/membru

   1 copil

  75 lei

102 lei

   2 copii

150 lei

204 lei

   3 copii

225 lei

306 lei

   4 și mai mulți copii

300 lei

408 lei

  • Întrerupere alimentare cu energie electrică ***
  • ANUNȚ IMPORTANT ***
  • ANUNȚ DISTRIBUIRE TICHETE SOCIALE - Detalii anunț ***
  • Programul European Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD ***
  • A N U N Ţ privind selecția pentru 5 (cinci) poziţii de membri în Consiliul de Administrație al Societății ”Utilități Publice-Gospodăria Comunală” S.R.L.
    ***
    
Descrierea site-ului Programe și proiecte Specificatii tehnice Harta site-ului
data ultimei actualizari a paginii curente: 09/09/2019
nr. vizite: 3821
Copyright © Primaria Orasului Cernavoda
sâmbătă, 23 octombrie 2021 07:54:28