Primaria Orasului Cernavoda
str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
telefon: 0241 238030, 0241 487108, fax: 0241 239578, 0241 487124, email: primaria@cernavoda.ro
Pagina principala
cautare avansata...

                                            PROTECȚIA COPILULUI

Asigură respectarea drepturilor copilului prin servicii de consiliere, prevenire a separării acestuia de familie, propune și aplică măsurile de protecție specială pentru copiii aflați în dificultate în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;
Monitorizarea modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și serviciile de care aceștia pot beneficia
Conform OUG nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului au obligația să notifice direcția de asistență socială, următoarele categorii cetățenii:
- Părinții care pleacă din țară în același timp, la muncă în străinătate; 
- Părintele care exercită singur autoritatea părintească, urmare a divorțului sau a altor situații în care a fost dispusă o astfel de măsură, care pleacă la muncă în străinătate; 
- Părintele care pleacă la muncă în străinătate și cu care copilul locuiește în mod obișnuit, urmare a desfacerii căsătoriei, chiar dacă autoritatea părintească este exercitată în comun; 
- Tutorele care pleacă la muncă în străinătate;
Notificarea se va face cu minim 40 de zile înaintea plecării la muncă în străinătate
În vederea instituirii tutelei, Direcția de asistență socială prin personalul de specialitate, consiliază solicitanții pentru întocmirea dosarului și îl înaintează judecătoriei de domiciliu al acestora.
Acte necesare instituirii tutelei
Pentru părinte/ părinți: 
- Acte de identitate - xerocopie; 
- Certificate de stare civilă - xerocopie; 
- Hotărâre de divorț rămasă definitivă - xerocopie; 
- Dovadă deplasare în interes de serviciu sau contract de muncă (dacă există)- xerocopie.
Pentru copil/ copii: 
- Certificate de naștere - xerocopie; 
- Carte de identitate ( dacă este cazul) - xerocopie; 
- Adeverință medicală privind starea de sănătate.
Pentru persoana indicată să preia autoritatea părintească:
 Acte de identitate - xerocopie;
 Cazier judiciar;
 Adeverință de salariu, cupon de pensie, alte documente cu care să se ateste venitul;
 Dovada spațiu de locuit ( în cazul în care minorul se va muta la persoana desemnată) - xerocopie;
 Adeverință medicală care să ateste dacă este clinic sănătos;
 Declarație pe proprie răspundere ca are /nu are alți copii în întreținere;

 Intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
Potrivit Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, modificată și completată de Legea nr. 174/2018, violența în familie reprezintă “orice acțiune fizică sau verbală, săvârșită cu intenție de un membru al familiei împotriva altui membru al aceleiași familii, care provoacă o suferință fizică, psihică sexuală sau un prejudiciu material”.
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, Consiliul Local al Orașului Cernavoda a aprobat prin HCL nr 32/ 2019 constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, din orașul Cernavoda.
Echipa mobilă intervine la solicitarea organelor de poliție pentru a asigura suport și consiliere atât victimelor cât și agresorilor.

 • ANUNȚ
  privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ
  în vederea prestării serviciilor aferen
  ***

 •                                              Anunț ***
 • Formularul Digital de intrare în România ***
 •  COMUNICAT DE PRESĂ ***
 • ANUNȚ DISTRIBUIRE TICHETE SOCIALE ***
    
Descrierea site-ului Programe și proiecte Specificatii tehnice Harta site-ului
data ultimei actualizari a paginii curente: 10/09/2019
nr. vizite: 4275
Copyright © Primaria Orasului Cernavoda
marţi, 16 august 2022 11:13:25