Primaria Orasului Cernavoda
str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
telefon: 0241 238030, 0241 487108, fax: 0241 239578, 0241 487124, email: primaria@cernavoda.ro
Pagina principala
cautare avansata...

Dispoziții cu caracter normativ emise în anul 2016


 Dispoziția nr. 61/2016

Dispoziţie privind convocarea Consiliului Local în şedinţă de îndată
marţi, 19.01.2016, orele 16, sala 10 

 Dispoziția nr. 67/2016

Dispoziţie privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

 Dispoziția nr. 68/2016

Dispoziţie privind reorganizarea comisiei tehnice de vânzare a imobilelor
apartamente de aplicare a art. 2 din HCL 285/15.12.2011 şi
HCL 161/27.07.2011 privind „coeficientul de actualizare prevăzut
de lege, valabil la data încheierii contractului de vânzare cumpărare”

 Dispoziția nr. 154/2016

 Dispoziţie privind convocarea Cpnsiliului Local în şedinţă extraordinară
joi , 01.02.2016, orele 16.00, sala 10

 Dispoziția nr. 215/2016

 Dispoziţie privind convocarea Consiliului local în şedinţă de îndată luni,
22.02.2016, orele 12, sala 10

 Dispoziția nr. 229/2016

 Dispoziţie privind convocarea Consiliului local în şedinţă de îndată marţi,
23.02.2016, orele 16, sala 10

 Dispoziția nr. 231/2016

 Dispoziţie privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară luni,
29.02.216, orele 16, sala 10

 Dispoziția nr. 319/2016

 Dispoziţie privind aprobarea normelor metodologice interne pentru
aplicarea art. 19 din OUG 34/20016 modificată şi actualizată privind
atribuirea contractelor prin cumpărare directă

 Dispoziția nr. 348/2016

 Dispoziţie privind convocarea Consiliului local în şedinţă extraordinară
joi, 17.03.2016, orele 16, sala 10

 Dispoziția nr.382/2016

 Dispoziţie privind convocarea consiliului local în şedinţă ordinară luni,
28.03.2016, orele 16, sala 10

 Dispoziția nr. 401/2016

 Dispoziţie privind împuternicirea agenţilor constatatori din domeniul
Serviciilor publice, în scopul efectuării controlului, înregistrării consumurilor
precum şi pentru aplicarea sancţiunilor decurgând din acestea

 Dispoziția nr. 459/2016

 Dispoziţie privind convocarea Consiliului local în şedinţă extraordinară
miercuri, 06.04.2016, orele 16, sala 10

 Dispoziția nr. 460/2016

 Dispoziţie privind înfiinţarea comisiei de avizare a cererilor de organizare
a adunărilor publice în oraşul Cernavoda

 Dispoziția nr. 462/2016

 Dispoziţie privind constituirea Comitetului de Securitate şi
Sănătate în Muncă la nivelul Primăriei oraşului Cernavoda

 Dispoziția nr. 491/2016

 Dispoziţie privind stabilirea sediului Biroului Electoral de Circumscripţie
nr. 5 Cernavoda

 Dispoziția nr. 493/2016

 Dispoziţie privind asigurarea pemanenţei la sediul Primăriei
oraşului Cernavoda

 Dispoziția nr. 505/2016

 Dispoziţie privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară luni,
18.04.2016, orele 16, sala 10

 Dispoziția nr. 512/2016

 Dispoziţie privind desemnarea personalului tehnic auxiliar în cadrul
Biroului Electoral de Circumscripţie Orăşenească nr. 5 Cernavoda

 Dispoziția nr. 559/2016

 Dispoziţie privind stabilirea locaţiilor din oraşul Cernavoda în care e
ste interzisă organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice

 Dispoziția nr. 560/2016

 Dispoziţie privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj
electoral pentru alegerile locale din 5 iunie 2016

 Dispoziția nr. 696/2016

 Dispoziţie privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară joi,
30.06.2016, orele 18, sala Casei de Cultură I. D. Chirescu

 Dispoziția nr. 718/2016

 Dispoziţie privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară joi,
14 Iulie 2016, orele 16:30, sala Casei de Cultură I. D. Chirescu Cernavoda

 Dispoziția nr. 781/2016

 Dispoziție privind reactualizarea Comitetului Local și a
Centrului Operativ cu Activitate Temporară pentru Situații de Urgență

 Dispoziția nr. 802/2016

 Dispoziție privind primirea, înregistrarea, rezolvarea, redactarea, s
emnarea, expedierea corespondenței precum și constituirea arhivei
în cadrul compartimentelor de specialitate din aparatul de specialitate
al Primarului orașului Cernavoda

 Dispoziția nr. 830/2016

 Dispoziție privind înființarea comisiei de avizare a cererilor de organizare
 a adunărilor publice în orașul Cernavoda, Județul Constanța

 Dispoziția nr. 839/2016

 Dispoziție privind convocarea Consiliului local în ședință extraordinară
vineri, 12.08.2016, orele 16:00, sala 10

 Dispoziția nr. 883/2016

 Dispoziție privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară luni,
29.08.2016, orele 16, sala 10

 Dispoziția nr. 935/2016

 Dispoziție privind convocarea Consiliului local în ședință extraordinară
luni, 12.09.2016, orele 16, sala 10

 Dispoziția nr. 941/2016

 Dispoziție privind revocarea dispoziției nr. 935/07.09.2016 privind
convocarea Consiliului local în ședință extraordinară

 Dispoziția nr. 958/206

 Dispoziție privind convocarea Consiliului local în ședință extraordinară luni,
19.09.2016, orele 16, sala 10

 Dispoziția nr. 995/2016

 Dispoziție privind strategia anuala de achiziție publică 2016

 Dispoziția nr. 1030/2016

 Dispoziție privind înființarea comisiei de avizare a cererilor de organizare
 a adunărilor publice în orașul Cernavoda, județul Constanța

 Dispoziția nr. 1041/2016

 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local in ședința extraordinară
din data 10.10.2016

 Dispoziția nr. 1097/2016

 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local in ședința de extraordinară
din data de 24.10.2016

 Dispoziția nr.1116/2016

 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședința ordinară
din data de 31.10.2016

 Dispoziția nr. 1119/2016

 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local in ședința de îndată
din data de 28.10.2016

 Dispoziția nr. 1137/2016

 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședința extraordinară
din data de 14.11.2016

 Dispoziția nr. 1152/2016

 Dispoziție privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral
ce vor fi utilizate în campania electorală în vederea organizării
și desfășurării alegerilor pentru Senat și Camera Debutaților
din 11 decembrie 2016

 Dispoziția nr. 1189/2016

 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședința extraordinară
din data de 22.11.2016

 Dispoziția nr. 1198/2016

 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședința ordinară
din data de 29.11.2016

 Dispoziția nr. 1240/2016

 Dispoziție privind punerea în aplicare a prevederilor
Hotărârii Guvernului nr.871/2016 pentru stabilirea zilei de 2 decembrie 2016
ca zi liberă

 Dispoziția nr. 1258/2016

 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședința extraordinară
 joi, 05.12.2016, ora 16, sala 10

 Dispoziția nr. 1275/2016

 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședința ordinară
luni, 19.12.2016, ora 16, sala 10

 Dispoziția nr. 1379/2016

 Dispoziţie privind convocarea Consiliului local în ședință extraordinară
marți, 27.12.2016, orele 16, sala 10

  • Întrerupere alimentare cu energie electrică ***
  • ANUNȚ IMPORTANT ***
  • ANUNȚ DISTRIBUIRE TICHETE SOCIALE - Detalii anunț ***
  • Programul European Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD ***
  • A N U N Ţ privind selecția pentru 5 (cinci) poziţii de membri în Consiliul de Administrație al Societății ”Utilități Publice-Gospodăria Comunală” S.R.L.
    ***
    
Descrierea site-ului Programe și proiecte Specificatii tehnice Harta site-ului
data ultimei actualizari a paginii curente: 18/10/2019
nr. vizite: 6225
Copyright © Primaria Orasului Cernavoda
sâmbătă, 23 octombrie 2021 06:54:22