Primaria Orasului Cernavoda
str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
telefon: 0241 238030, 0241 487108, fax: 0241 239578, 0241 487124, email: primaria@cernavoda.ro
Pagina principala
cautare avansata...

                      
                                  Consiliului Local Cernavoda - comisiile de specialitate


1. Comisia nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico - socială, buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii și comerț: 

1. Cîrjali Șerif
2. Voiculescu Liliana
3. Stoian Benoni
4. Nicola Marilena - Laura
5. Cocor Constantin - Codruț

2. Comisia nr. 2 pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și arhitectură;

1. Stoian Benoni
2. Gherghiniță Cristian
3. Gheorghe Florina
4. Cîrjali Șerif
5. Mircea Mariana

3. Comisia nr. 3 pentru învățământ, sănătate, cultură, religii, protecție socială, activități sportive și agrement:

1. Rizea Aida – Gabriela
2. Grăjdeanu Constantin
3. Popa Mihai
4. Nicola Marilena - Laura
5. Sava Marian

4. Comisia nr. 4 pentru administrația publică locală, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, juridică și agricultură:

1. Niazi Ghiulen
2.Tudor Romeo
3. Boarcă Bogdan
4. Zahra Salem
5. Postole Radu – Victor

  • Întrerupere alimentare cu energie electrică ***
  • ANUNȚ IMPORTANT ***
  • ANUNȚ DISTRIBUIRE TICHETE SOCIALE - Detalii anunț ***
  • Programul European Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD ***
  • A N U N Ţ privind selecția pentru 5 (cinci) poziţii de membri în Consiliul de Administrație al Societății ”Utilități Publice-Gospodăria Comunală” S.R.L.
    ***
    
Descrierea site-ului Programe și proiecte Specificatii tehnice Harta site-ului
data ultimei actualizari a paginii curente: 01/02/2021
nr. vizite: 23954
Copyright © Primaria Orasului Cernavoda
sâmbătă, 23 octombrie 2021 06:45:49