Primaria Orasului Cernavoda
str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
telefon: 0241 238030, 0241 487108, fax: 0241 239578, 0241 487124, email: primaria@cernavoda.ro
Pagina principala
cautare avansata...
stiri, comunicate de presa, anunturi de interes
 
Data pager
Page size:
select
 522 items in 53 pages
    

    Primăria orașului Cernavoda, str. Ovidiu nr. 11, jud. Constanța, telefon/fax 0241487121, 0241487114, primaria@cernavoda.ro, înștiințează titularii contractelor de concesiune din Zona Sere că începând cu data de 12.10.2020, în intervalul orar 09:00-18:00 încep măsurătorile cadastrale pentru realizarea inventarierii tuturor terenurilor din domeniul privat al U.A.T. Cernavoda și înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară.
    Avem rugămintea să permiteți accesul echipei de lucru pentru efectuarea lucrărilor cadastrale și să puneți la dispoziția acesteia copii după documentele solicitate.

Din 1 octombrie se depun cereri în vederea obținerii ajutorului lunar pentru încălzirea locuinței, sezon rece noiembrie 2020- martie 2021

    Începând cu data de 01.10.2020, familiile și persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică furnizată în sistem centralizat, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri și energie electrică pot depune cererea și declarația pe propria răspundere, însoțită de actele doveditoare, în vederea obținerii ajutorului lunar pentru încălzirea locuinței, sezon rece noiembrie 2020- martie 2021
Actele se depun la sediul D.A.S Cernavoda (Lângă Poliția Comunitară, Evidența Populației și Stare Civilă) situat pe strada Dacia nr. 5, în zilele lucrătoare, între orele 09.00-14.00

1. Limitele de venituri pentru acordarea ajutorului lunar pentru încălzirea locuinței cu energie termică:
a) Ajutor energie termică de la bugetul de stat:
- 0 – 786 lei/membru de familie,
- 0 – 1082 lei pentru persoana singură.
b) Ajutor energie termică de la bugetul local :
- 0 – 1500 lei / membru de familie sau persoană singură
2. Limitele de venituri pentru acordarea ajutorului lunar pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri și energie electrică:
- 0 – 750 lei/ membru de familie sau persoană singură.

Detalii anunț

Acțiune distribuire tichete sociale pentru
Ziua internațională a persoanelor vârstnice - 1 octombrie

    Primăria oraşului Cernavodă, derulează începând cu data de 24.09.2020 ora 09:00 programul de distribuire a tichetelor sociale, conform HCL nr. 51/30.01.2020, pentru Ziua internațională a persoanelor vârstnice - 1 octombrie.
Sunt invitați să se prezinte la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială toți beneficiarii de tichete (literele A-Z) cu următoarele documente în original:
- actul de identitate;
- ultimul cupon de pensie;
- certificatul de încadrare într-un grad de handicap, după caz.

Anunț
În atenția apicultorilor

    Vă aducem la cunoștință că a fost aprobată Hotărârea de Guvern nr.716/27.08.2020 privind aprobarea schemei de ,,Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2020 asupra sectorului apicol”. 
    Beneficiarii eligibili sunt:
a) apicultori, persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii 145/2014, pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul apicol, cu modificările și completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii;
b) apicultori, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.182/2016;
c) apicultori, persoane juridice, precum și orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică.
Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
a) să aibă familii de albine înscrise în baza de date națională apicolă la data de 1 martie 2020, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor, gestionat de Agenția Națională pentru Zootehnie ,,Prof. Dr. G.K. Constantinescu;
b) să aibă familii de albine înregistrate/autorizate la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor județeană.
Sprijinul financiar este în cuantum de 25 lei/familia de albine, iar sumele se plătesc beneficiarilor într-o singură transă. 
    Cererea însoțită de documente, se poate depune fizic, prin fax, poștă sau electronic pe e- mail, la Direcția pentru Agricultură Județeană Constanța. 
    În cazul în care beneficiarii dețin în exploatație mai multe stupine care sunt situate pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale din județe diferite, aceștia depun o singură cerere la Direcția pentru Agricultură Județeană pe teritoriul căreia beneficiarul deține numărul cel mai mare de familii de albine. 
    Termenul de depunere a cererilor și documentelor justificative este data de 15 septembrie 2020.
Citește anunțul complet AICI

Tichete sociale în cuantum de 500 lei/an școlar  pentru sprijin educațional în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020

    În perioada 01.09.2020 – 08.09.2020, Direcția de Asistență Socială Cernavoda demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora.
    Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar (grădiniță), primar și gimnazial, beneficiază în anul școlar 2020-2021 de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic, în cuantum de 500 de lei / an școlar. 
    Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, constând în: articole pe papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței. 
    Cererea completată, însoțită de actele doveditoare, se depune de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, în perioada 01.09.2020 – 08.09.2020, la sediul Direcției de Asistență Socială din str. Dacia, nr. 5, sau poate fi transmisă electronic la următoarea adresa de e-mail: das@primaria-cernavoda.ro
După primirea cererilor, Direcția de Asistență Socială va face o evaluare a acestora și va înainta lista beneficiarilor finali către Instituția Prefectului Județului Constanța până la data de 15.09.2020. 
    Precizăm că beneficiarii de venit minim garantat și cei de alocație pentru susținerea familiei care sunt deja în evidențele Direcției de Asistență Socială au obligația să depună doar dovada înscrierii copilului/copiilor la grădiniță/școală pentru anul 2020/2021, nemaifiind necesară depunerea celorlalte documente. 
    De asemenea, informații suplimentare se pot solicita și telefonic la numărul 0241 487 146.
Detalii anunț Condiții de eligibilitate + documente necesare

27 august 2020

Anunț privind Oprirea planificată în anul 2020 pe sistemul de termoficare urbană

    în perioada 24.08 - 06.09.2020, CNE Cernavoda va desfășura Oprirea planificată 2020 a sistemului de termoficare urbană, acțiune ce are programate lucrări de:
 - inspecții generale pe întreg sistemul de termoficare urbană în vederea pregătirii pentru sezonul de încălzire 2020-2021;
 - întreținere și reparații vane izolare agent primar;
 - curățarea schimbătoarelor de căldură ACM și a filtrelor
 - remedierea pierderilor/scurgerilor pe coloanele de agent primar, etc;
    Ca atare, în această perioadă că solicităm să luați măsurile care se impun pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații în punctele termice care vă aparțin.

    Data publicării,  19 august 2020

Acțiune distribuire  tichete sociale pentru sărbătoarea Sfânta Maria

    Primăria oraşului Cernavodă, derulează începând cu data de 20.08.2020 ora 09:00 programul de distribuire a tichetelor sociale, conform HCL nr. 51/30.01.2020, pentru sărbătoarea Sf. Maria. 
    Sunt invitați să se prezinte la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială toți beneficiarii de tichete (literele A-Z) cu următoarele documente în original:
- actul de identitate;
- ultimul cupon de pensie;
- certificatul de încadrare într-un grad de handicap, după caz.

Data publicării,  18 august 2020

  

    Administrația Publică Locală a depus documentația necesară în vederea obținerii de fonduri nerambursabile pentru reabilitarea termică a 9 blocuri de locuințe ce au asociație de proprietari din orașul Cernavoda în luna octombrie a anului 2016. 

    În data de 06.08.2020, Primarul orașului Cernavoda, Liviu-Cristian Negoiță, semnat contractul de finanțare pentru primele 5 blocuri de locuințe ce au primit finanțare de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Programul Național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr. 18/2009. 

    Valoarea totală a investiției este de 6.583.470,00 lei.
Finanțarea de la bugetul de stat este în cuantum de 60%, cofinanțarea de la bugetul local este de 30% iar cota asociației de proprietari de 10%.
Conform HCL nr. 173/31.07.2019, cota asociației de proprietari este preluată de către bugetul local. 

    Principalele lucrări ce urmează a se executa presupun: izolarea termică a fațadei blocurilor cu vată bazaltică, înlocuirea tâmplăriei exterioare (inclusiv închiderea balcoanelor), izolarea termică a planșeului subsolului, reablitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic ( încălzire și apă caldă de consum ) din partea comună a blocului de locuințe, repararea instalației de distribuție a apei reci din subsolul blocului până la căminul de branșament, refacerea acoperișului, etc.

    

        În conformitate cu art. 15 alin. 7 din Hotărârea nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, procedăm la afișarea HCL 191/30.07.2020 privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru anul 2020, rămase libere, realizate prin ”programul de construire de locuințe pentru tineret ANL” situate pe raza teritorială a orașului Cernavoda. 

        Contestațiile cu privire la soluționarea cererilor privind lista de repartizare se vor adresa Primarului orașului Cernavoda în termen de 7 zile de la afișarea listei. 
        Soluționarea contestațiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primire.
Accesează HCL 191/30.07.2020 privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru anul 2020, rămase libere, realizate prin "programul de construire de locuințe pentru tineret ANL" situate pe raza teritorială a orașului Cernavoda

Data afișării,  7 august 2020

Acțiune de dezinsecție pe 5 august 2020

În data de 05 august 2020, Primăria orașului Cernavoda, va aplica tratamente în interiorul orașului pentru combaterea insectelor de disconfort – adulți ( țânțari) începând cu ora 21:00.

Durata tratamentului este de circa 4 ore.

Produsul este toxic pentru albine, pești și organisme acvatice. Se recomandă pe perioada de aplicare a tratamentului evitarea expunerii pe domeniul public a copiilor, vârstnicilor, precum și a persoanelor cu afecțiuni respiratorii.

 •      ***
 • Din 1 octombrie se depun cereri în vederea obținerii ajutorului lunar pentru încălzirea locuinței, sezon rece noiembrie 2020- martie 2021
  ***
 • Acțiune distribuire tichete sociale pentru
  Ziua internațională a persoanelor vârstnice - 1 octombrie
  ***
 • Anunț
  În atenția apicultorilor
  ***
 • Tichete sociale în cuantum de 500 lei/an școlar  pentru sprijin educațional în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020 ***
    
Descrierea site-ului Programe Specificatii tehnice Harta site-ului
data ultimei actualizari a paginii curente: 23/03/2011
nr. vizite: 321611
Copyright © Primaria Orasului Cernavoda
miercuri, 21 octombrie 2020 01:41:34