Primaria Orasului Cernavoda
str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
telefon: 0241 238030, 0241 487108, fax: 0241 239578, 0241 487124, email: primaria@cernavoda.ro
Pagina principala
cautare avansata...
stiri, comunicate de presa, anunturi de interes
 
Data pager
Page size:
select
 515 items in 52 pages
  

    Administrația Publică Locală a depus documentația necesară în vederea obținerii de fonduri nerambursabile pentru reabilitarea termică a 9 blocuri de locuințe ce au asociație de proprietari din orașul Cernavoda în luna octombrie a anului 2016. 

    În data de 06.08.2020, Primarul orașului Cernavoda, Liviu-Cristian Negoiță, semnat contractul de finanțare pentru primele 5 blocuri de locuințe ce au primit finanțare de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Programul Național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr. 18/2009. 

    Valoarea totală a investiției este de 6.583.470,00 lei.
Finanțarea de la bugetul de stat este în cuantum de 60%, cofinanțarea de la bugetul local este de 30% iar cota asociației de proprietari de 10%.
Conform HCL nr. 173/31.07.2019, cota asociației de proprietari este preluată de către bugetul local. 

    Principalele lucrări ce urmează a se executa presupun: izolarea termică a fațadei blocurilor cu vată bazaltică, înlocuirea tâmplăriei exterioare (inclusiv închiderea balcoanelor), izolarea termică a planșeului subsolului, reablitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic ( încălzire și apă caldă de consum ) din partea comună a blocului de locuințe, repararea instalației de distribuție a apei reci din subsolul blocului până la căminul de branșament, refacerea acoperișului, etc.

    

        În conformitate cu art. 15 alin. 7 din Hotărârea nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, procedăm la afișarea HCL 191/30.07.2020 privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru anul 2020, rămase libere, realizate prin ”programul de construire de locuințe pentru tineret ANL” situate pe raza teritorială a orașului Cernavoda. 

        Contestațiile cu privire la soluționarea cererilor privind lista de repartizare se vor adresa Primarului orașului Cernavoda în termen de 7 zile de la afișarea listei. 
        Soluționarea contestațiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primire.
Accesează HCL 191/30.07.2020 privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru anul 2020, rămase libere, realizate prin "programul de construire de locuințe pentru tineret ANL" situate pe raza teritorială a orașului Cernavoda

Data afișării,  7 august 2020

Acțiune de dezinsecție pe 5 august 2020

În data de 05 august 2020, Primăria orașului Cernavoda, va aplica tratamente în interiorul orașului pentru combaterea insectelor de disconfort – adulți ( țânțari) începând cu ora 21:00.

Durata tratamentului este de circa 4 ore.

Produsul este toxic pentru albine, pești și organisme acvatice. Se recomandă pe perioada de aplicare a tratamentului evitarea expunerii pe domeniul public a copiilor, vârstnicilor, precum și a persoanelor cu afecțiuni respiratorii.

Lucrări de întreținere executate la infrastructura pietonală

    Administrația Publică Locală a demarat în această lună lucrările aferente obiectivului “Lucrări de întreținere și redare a circulației pietonale, trotuare din orașul Cernavoda”. 

    Obiectivul include 4 loturi ce însumează un număr de 15 străzi pe care se va reabilita infrastructura pietonală cu pavele, asfalt sau beton. În prezent se lucrează pe străzile: Th. Aman, Șt. O. Iosif, Str. Muncitorilor, Teilor, 1848, 1919 și 1877. 

    Lucrările executate constau în demontarea bordurilor deteriorate, montarea celor noi la cotă, demontarea pavajului deteriorat, completarea stratului de fundație cu piatră, completarea stratului suport de nisip, remontarea pavelelor noi din beton, repararea trotuarelor cu beton asfaltic pentru aducerea la cota a acestora. 
 
27 iulie 2020


     

    În cadrul programului „Lucrări de întreținere străzi și parcări prin turnare covor mixtură asfaltică pe anul 2020”, astăzi, 24 iulie 2020, a fost asfaltată aleea de acces și parcarea cuprinsă între str. Seimeni și Cazărmii (blocurile H5, H6 și H7)  și parcarea din spatele blocurilor H1 și H2 ( str. Medgidiei).
Asfaltarea continuă în zilele următoare în restul locațiilor prevăzute în program.

Acțiune de dezinsecție pe 23 iulie 2020

    În data de 23 iulie 2020, Primăria orașului Cernavoda, va aplica tratamente în interiorul orașului pentru combaterea insectelor de disconfort – adulți ( țânțari) începând cu ora 21:00. 

    Durata tratamentului este de circa 4 ore. 

    Produsul este toxic pentru albine, pești și organisme acvatice. Se recomandă pe perioada de aplicare a tratamentului evitarea expunerii pe domeniul public a copiilor, vârstnicilor, precum și a persoanelor cu afecțiuni respiratorii.
Anunț important locuințe A.N.L

    În conformitate cu art. 15 alin. 3 din Hotărârea nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, procedăm la afișarea HCL 131/19.05.2020 privind aprobarea listei de priorități în vederea închirierii locuințelor, rămase libere, realizate prin ”programul de construire de locuințe pentru tineret ANL” situate pe raza teritorială a orașului Cernavoda, modificat și completat prin HCL 178/30.06.2020 privind completarea HCL nr. 131/19.05.2020 privind aprobarea listei de priorități în vederea închirierii locuințelor, rămase libere, realizate prin ”programul de construire de locuințe pentru tineret ANL ”situate pe raza teritorială a orașului Cernavoda, împreună cu criteriile care au stat la baza stabilirii respectivelor liste și anume HCL nr. 232/31.10.2016 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii și a modelului de contract, dar și completările ulterioare aduse prin HCL 20/15.02.2017 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în orașul Cernavoda. 

    Contestațiile cu privire la soluționarea cererilor privind lista de priorități se vor adresa Primarului orașului Cernavoda în termen de 7 zile de la afișarea listei. 
    Soluționarea contestațiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primire. 

   

 Detalii:   HCL nr. 131/19.05.2020 privind aprobarea listei de priorități în vederea închirierii locuințelor rămase libere, realizate prin "Programul de construire de locuințe pentru tineret A.N.L " situate pe raza teritorială a orașului Cernavoda
   
Detalii:     HCL NR 178/30.06.2020 privind completarea HCL nr. 131/19.05.2020 privind aprobarea listei de priorități în vederea închirierii locuințelor rămase libere, realizate prin "Programul de construire de locuințe pentru tineret A.N.L " situate pe raza teritorială a orașului Cernavoda

Data afișării, 9 iulie 2020

  

    Administrația Publică Locală, demarează începând de luni, 6 iulie 2020, acțiunea de distribuire către cetățenii ce locuiesc la casă a celor 4800 de europubele de 120L pentru colectarea deșeurilor din gospodării . 
    Distribuirea acestora va începe din Cartierul Domnitorilor, unde fiecare gospodărie va primi 2 europubele, una pentru fracția umedă iar cealaltă pentru fracția uscată. 
    Cetățenii sunt rugați să ofere sprijin reprezentanților primăriei ce distribuie aceste europubele pentru ca acțiunea să se desfășoare în parametri normali.

  

    Primăria Cernavoda vă aduce la cunoștință că, Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, implementează proiectul „TEAMP-UP-Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”. În acest sens, se dorește consolidarea și dezvoltarea rețelei de asistenți maternali profesioniști la nivelul județului Constanța. 
    Persoanele care doresc să desfășoare activitate de asistent maternal profesionist se pot adresa de luni până joi- orele 8.00-16.30 și vineri orele 8.00- 14.00, Serviciului Management de Caz pentru Copil - Biroul Alternative de tip Familial din Constanța, str. Ciprian Porumbescu, nr. 2, județul Constanța sau la nr. de telefon 0241/488648, persoană de contact doamna Simona Neli Constantinescu. 
    Condițiile necesare pentru desfășurarea activității de asistent maternal profesionist prevăzute de legislația actuală sunt :
 Solicitanții să fie absolvenți a cel puțin 10 clase;
 Solicitanții nu pot îndeplini cumulativ calitatea de asistenți personali și calitatea de asistenți maternali profesioniști;
 Solicitanții nu pot îndeplini cumulativ calitatea de pensionari și calitatea de asistenți maternali profesioniști;
 Solicitanții trebuie să aibă drept de folosință asupra locuinței ( demonstrat cu acte) și să asigure o cameră separată, amenajată special pentru copiii ce urmează a fi primiți în plasament;
 Solicitantul trebuie să primească aviz favorabil exercitării profesiei de asistent maternal profesionist, în urma evaluării psihologice efectuată de psihologul Biroului Alternative de Tip Familie din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța. Evaluarea psihologică se va efectua, de asemenea, tuturor membrilor familiei cu care locuiesc persoanele care doresc să devină asistenți maternali profesioniști;
 Solicitanții să aibă o stare de sănătate bună, atestată prin certificat medical eliberat de policlinica teritorială.

25.06.2020

     

Aparatul de analiză a probelor biologice prin Real Time PCR achiziționat de Administrația Publică Locală pentru dotarea Spitalului Orășenesc Cernavoda a fost recepționat integral de la furnizor. Valoarea achiziției este de 161.454 lei, sumă alocată de la bugetul local.

Următorul pas este organizarea spațiului de lucru în cadrul laboratorului de analize din spital și autorizarea analizelor.
Aparatul va fi folosit pentru diagnosticarea rapidă a cazurilor de infecție cu COVID 19 la nivel local, dar și pentru detecția virusurilor și bacteriilor specifice tractului respirator, enterovirusurilor, virusurilor hepatice, detecția HIV, detecția agenților etiologici ai bolilor cu transmitere sexuală, detecția genelor de rezistența bacteriană la antibiotice, diagnostic molecular și monitorizare în neoplazii și leucemii.

Acest echipament este un sistem complex de diagnostic molecular, cu timp de analiză a probelor foarte scurt ce are rolul de a crește calitatea serviciilor medicale oferite cernavodenilor dar și pacienților din localitățile limitrofe.

24.06.2020

  •    ***
  •      ***
  • Acțiune de dezinsecție pe 5 august 2020 ***
  • Lucrări de întreținere executate la infrastructura pietonală ***
  •       ***
    
Descrierea site-ului Programe Specificatii tehnice Harta site-ului
data ultimei actualizari a paginii curente: 23/03/2011
nr. vizite: 312417
Copyright © Primaria Orasului Cernavoda
vineri, 14 august 2020 22:42:18